Buradasınız :  Meşhur Tasavvuf Ekolleri/ Sa'diyye
Kategori:
Meşhur Tasavvuf Ekolleri
15811 kez Okunmuş

Sa'diyye

 Seyyid Sa'deddin el-Cebâvî (ö.575/1180) : Asıl adı Ebü'l-Fütûh Sa'düddîn Muhammed b. Yûnus b. Abdillâh eş-Şeybî (eş-Şeybânî) el-Cebâvî'dir. 460 yılının Receb ayında (Mayıs 1068) Mekke'de doğdu.

 
Soyu baba tarafından İdrîsîler hânedanının kurucusu Hz. Hasan'ın r.a. torunlarından I. İdrîs'e, anne tarafından Kâbe'nin hizmetini gören Şeybîler vasıtasıyla Hz. Hüseyin'e r.a. ulaşır. Dedelerinden biri olan Şeybân'a nisbetle Şeybânî, tekkesini kurup faaliyet gösterdiği Şam'ın Cebâ köyüne izâfetle Cebâvî şeklinde kullanılır.
 
Kaynaklarda Sa'deddin el-Cebâvî'nin k.s. doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili birbirinden farklı kayıtlar vardır. Ancak Sa'diyye tarikatı üzerine ciddi bir çalışma yapan Muhammed Gâzî Hüseyin Âgâ, birçok veriye dayanarak 460-575 tarihlerini diğerlerinden daha doğru olduğu sonucuna varmıştır.
 
Zekâsı ve güzel sesiyle dikkatleri çeken Sa'dedin el-Cebâvî k.s. ilk eğitimini başta babası olmak üzere Mekke'deki âlimlerden aldı. Yedi yaşlarında iken Kur'an-ı Kerîm'i ezberledikten sonra tefsir, hadis ve Şâfiî fıkhı okudu.
 
Aynı zamanda şeyh olan babasının yanında tasavvuf eğitimini sürdürdü. İlmini daha da ilerletmek için Yemen, Mısır, Mağrib, Şam, Kudüs ve Irak'a seyahatlerde bulundu.

 


Bu Yazılarda Dikkatinizi Çekebilir