Buradasınız :  Kitap Dünyası/ Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî
Kategori:
Kitap Dünyası
19162 kez Okunmuş

Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî

Muhammed b. Abdullah Hânî’ye (k.s.) ait olan Behcetü’s Seniyye, erbabı arasında en meşhur ve yaygın âdap kitaplarının başında gelmektedir. Özelde Hâlidîliğin genelde ise Nakşibendîliğin temel eserlerindendir.

 

Kendisinden sonra yazılmış bütün Hâlidî âdap kitaplarının kaynağı olan bu eser, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin (kuddise sırruhu) halifesi Muhammed Hânî hazretleri (kuddise sırruhu) tarafından yazılmıştır.

Tarikatları birbirinden ayıran özellikler âdaplardaki değişikliklerdir. Âdap kitapları, bu yönüyle bir tarikata mensup olan müridlerin hangi esasları benimseyecekleri, hangi edepleri uygulayacaklarını anlatır. Dolayısıyla her tarikat için kendi adap kitabı oldukça önemlidir. Ayrıca bu ve benzeri eserler tasavvuf tarihinin birinci derece kaynaklarındandır.

 

Eser, baştan sona Allah dostu kâmil müminlerin yaşadığı, tattığı ve kâinata yaydığı ilâhî muhabbeti ve güzel edepleri konu etmektedir. İnsan terbiyesinde varılabilecek en yüksek seviyeyi ve Allah dostlarının bunu nasıl gerçekleştirdiğini gözler önüne sermekte, her seviyedeki insana bunun yolunu göstermektedir.

 

(Kitabın tanıtım yazısından...)

 Miyâr-ı Tarîkat | Karabaş Velî
Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî
Mektûbât-ı Hazret | Şeyh Muhammed Ziyâuddîn
Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi
Âdâb-ı Nakşibendiyye | Şeyh Ali Behcet Efendi
Miyâr-ı Tarîkat | Karabaş Velî
Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî
Mektûbât-ı Hazret | Şeyh Muhammed Ziyâuddîn
Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi
Âdâb-ı Nakşibendiyye | Şeyh Ali Behcet Efendi