Buradasınız :  Kitap Dünyası/ Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi
Kategori:
Kitap Dünyası
17201 kez Okunmuş

Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi

Bu çalışmada İslam tarihinde manevi terbiyede rehberlik eden tasavvuf okullarında kullanılan temel bir metot olan rabıta ele alınmaktadır.
 
Rabıta farklı çevrelerce yanlış anlaşılmış ve yorumlanmış bir konudur. Tasavvuf ehline göre rabıta nefis terbiyesinde en tesirli ve en faydalı bir metottur. Öyle ki onsuz manevi terbiyede kemale ermek zordur.
 
Rabıta, terbiye ve terakki için maneviyat yoluna adım atan Hak yolcusunun kendisine bu yolda ayna, şahit ve rehber olan kâmil mürşide kalben bağlanıp onun ruhundan akseden nurla aydınlanmak ondan feyiz, sevgi, hal ve edep almak bu ilahi sevgi atmosferinde an be an olgunlaşmaktır.
 
Yazar bu çalışmasında râbıtayı özellikle dini açıdan ele almıştır. Kitapta bununla beraber, râbıtanın tarihi seyrine, çeşitli tarikatlardaki usullerine, râbıta sırasında dikkat edilmesi gereken edeblere ve râbıtayla ilgili merak edilen soru ve cevaplara yer verilmiştir.
 Miyâr-ı Tarîkat | Karabaş Velî
Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî
Mektûbât-ı Hazret | Şeyh Muhammed Ziyâuddîn
Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi
Âdâb-ı Nakşibendiyye | Şeyh Ali Behcet Efendi
Miyâr-ı Tarîkat | Karabaş Velî
Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî
Mektûbât-ı Hazret | Şeyh Muhammed Ziyâuddîn
Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi
Âdâb-ı Nakşibendiyye | Şeyh Ali Behcet Efendi